Tìm kiếm nhanh

Mã Giảm Giá Shopee, voucher Shopee mới nhất 5/2024

Voucher 15%

Voucher Shopee giảm 15% tối đa 100k cho đơn từ 500k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra.

Copy mã

Voucher 15%

Mã Shopee giảm 15% tối đa 15k cho đơn từ 99k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra.

Copy mã

Voucher 15%

Voucher Shopee giảm 15% tối đa 50k cho đơn từ 250k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra.

Copy mã

Voucher 10%

Mã Shopee gảm 10% tối đa 100k cho đơn từ 500k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra.

Copy mã

Voucher 10%

Voucher Shopee giảm 10% tối đa 1tr cho đơn từ 3tr
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra và một số sản phẩm nhất định.

Copy mã

Voucher 25k

Voucher Shopee giảm 25k cho đơn từ150k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra và một số sản phẩm nhất định.

Copy mã

Voucher 50k

Voucher Shopee giảm 50k cho đơn từ 250k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra và một số sản phẩm nhất định.

Copy mã

Voucher 15%

Mã Shopee giảm 15% tối đa 50k cho đơn từ 150k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra và một số sản phẩm nhất định.

Copy mã

Voucher 10k

Mã Shopee giảm 10k cho đơn từ 99k
 

Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 8%

Mã Shopee giảm 8% tối đa 30k cho đơn từ 300k
 

Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định.

Copy mã

Shopee video

Voucher Shopee video giảm tới 50%
 

Áp dụng khi đặt hàng tại video

  Lấy ưu đãi

Freeship

Voucher Shopee freeship đơn từ 0đ
 

Thêm mã mới mỗi 0h-9h-12h-21h

  Lấy ưu đãi

Voucher 1 triệu

Mã giảm Shopee: Voucher điện tử đến 1 Triệu đồng
 

Áp dụng: Siêu thị điện tử Shopee; Săn deal 0đ

  Lấy ưu đãi

ELLY SALE

Khuyến mãi thời trang ELLY sale TẾT - Khuyến mãi hấp dẫn
 

Áp dụng: Thời trang Elly sale mùa Tết - Giá khuyến mãi

  Lấy ưu đãi

Shopee

[Nhà Choi]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ
 

[Nhà Choi] [Nhà Choi]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 68%

[SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN]-Giảm 68%-tối đa 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,100 VNĐ
 

[SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN] [SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN]-Giảm 68%-tối đa 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,100 VNĐ

Copy mã

Voucher 68%

[SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN]-Giảm 68%-tối đa 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,100 VNĐ
 

[SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN] [SUMIO THẾ GIỚI TẤT & PHỤ KIỆN]-Giảm 68%-tối đa 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,100 VNĐ

Copy mã

Voucher 10%

[Lotus Official Store]-Giảm 10%-tối đa 500,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 10%-tối đa 500,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 800,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 800,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 550,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 550,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 700,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 700,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 450,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 450,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Lotus Official Store]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ
 

[Lotus Official Store] [Lotus Official Store]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[Nhà Choi]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ
 

[Nhà Choi] [Nhà Choi]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[linari.88]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ
 

[linari.88] [linari.88]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[linari.88]-Giảm 5%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ
 

[linari.88] [linari.88]-Giảm 5%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[LARVA STORE]-Giảm 150,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 690,000 VNĐ
 

[LARVA STORE] [LARVA STORE]-Giảm 150,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 690,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Jennie kids]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 999,000 VNĐ
 

[Jennie kids] [Jennie kids]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 999,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[LARVA STORE]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ
 

[LARVA STORE] [LARVA STORE]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Usolab Việt Nam]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ
 

[Usolab Việt Nam] [Usolab Việt Nam]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Jennie kids]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ
 

[Jennie kids] [Jennie kids]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Copy mã

Cập nhật: 31/05/2024

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1